Co czeka rynek SaaS w 2018 roku i w najbliższych latach?

Rynek usług w chmurze stale ewoluuje. Coraz więcej usług IT jest oferowanych w chmurze. Trzy tradycyjne filary cloud computing czyli oprogramowanie jako usługa (SaaS), platforma jako usługa (PaaS) i infrastruktura jako usługa (IaaS) – wykazały przez cały 2017 rok stały wzrost.

Według najnowszych danych firmy badawczej IDC, rynek usług publicznych w chmurze wzrósł o 28,6% w pierwszej połowie 2017 r., osiągając dochody w wysokości 63,2 miliarda dolarów. Jednak wzrost był nierównomiernie rozłożony na SaaS, PaaS i IaaS. Istnieją już tysiące aplikacji SaaS, dostępnych zarówno dla internetowych gigantów jak i startupów. Segment SaaS ma prawie 69% udziału w rynku publicznym w chmurze, ale jego stopa wzrostu (22,9% w skali roku) jest najwolniejsza z trzech głównych segmentów.

Rozmiar rynku SaaS

Obecnie szacuje się, że tradycyjna branża oprogramowania generuje rocznie około 300 miliardów dolarów. Dla porównania, wschodząca branża SaaS, podzbiór ogólnego rynku usług w chmurze, generuje 48 miliardów dolarów rocznie i ma wzrosnąć do 99 miliardów dolarów do 2020 roku.

Z drugiej strony przewiduje się, że korzystanie z tradycyjnego oprogramowania spadnie, ponieważ firmy doświadczają wielu zalet SaaS, w tym niższego kosztu względnego w porównaniu z tradycyjnym oprogramowaniem, ciągłych i bezproblemowych aktualizacji technologii platformy oraz rosnącego zaufania do protokołów bezpieczeństwa oferowanych przez dostawców chmury.

Tabela 1. Ogólnoświatowa prognoza usług publicznych w chmurze (w milionach dolarów)

2016 2017 2018 2019 2020
Procesy firmowe w chmurze (BPaaS) 39.6 42.2 45.8 49.5 53.6
Platforma jako usługa (PaaS) 9.0 11.4 14.2 17.3 20.8
Oprogramowanie jako usługa (SaaS) 48.2 58.6 71.2 84.8 99.7
Usługi zarządzania chmurą i bezpieczeństwa 7.1 8.7 10.3 12.0 13.9
Infrastruktura jako usługa (IaaS) 25.4 34.7 45.8 58.4 72.4
Reklama w chmurze 90.3 104.5 118.5 133.6 151.1
Łączny rynek 219.6 260.2 305.8 355.6 411.4

Źródło: Gartner (Październik 2017)

Przewidywania dotyczące rynku SaaS

 1. Przewiduje się, że przychody z SaaS wzrosną z 58,6 mld USD w 2017 r. do 99,7 mld USD w 2020 r.
 2. Biorąc pod uwagę cały okres prognozy 2016-2020, SaaS jest w stanie osiągnąć 15,65% wzrost, który również wyprzedza cały rynek chmury.
 3. Przewidywane tempo wzrostu do 2020 roku dla SaaS będzie 3 razy szybsze niż dla PaaS i 2 razy szybsze niż IaaS.
 4. 73% firm planuje do 2020 roku działać wyłączenie na zasadach SaaS, a do 2022 przewidywana ilość firm działających wyłącznie na SaaS wzrośnie do 86%.
 5. Przewiduje się, że do 2021 r. 28% wszystkich wydatków na IT będzie dotyczyło infrastruktury w chmurze, oprogramowania warstwy pośredniej, aplikacji i procesów biznesowych.
 6. Przewiduje się, że 70% przychodów z usług publicznych w chmurze będzie zdominowanych przez 10 największych dostawców usług w chmurze publicznej do 2021 r.
  – W segmencie IaaS Amazon, Microsoft i Alibaba mają najsilniejszą pozycję
  – W segmencie SaaS i PaaS Oracle, SAP i Microsoft.
 7. Brak istotnych różnic w tempie rozwoju SaaS w sektorze dużych korporacji i małych firm.

Wszystkie przewidywania dotyczące rynku SaaS są zgodne – SaaS stanie się wkrótce wszechobecny. Tak naprawdę nie będzie już rynku SaaS jako takiego, ponieważ całe oprogramowanie będzie dostarczane za pośrednictwem chmury. Największym zagrożeniem dla dzisiejszej innowacji jest nadal wewnętrzna polityka i kultura organizacyjna (opór wobec zmian), chociaż wraz z rozwojem SaaS, bariery te z czasem znikną.

Bibliografia

https://www.agilecrm.com

https://www.quora.com

http://www.futureofeverything.io

https://www.pi.team/blog

https://www.gartner.com

https://www.drip.com

http://blog.salezshark.com

https://www.inc.com

http://www.zdnet.com

https://thesaasreport.com

https://www.bettercloud.com