5 powodów dla których nowe firmy powinny od początku korzystać z oprogramowania wspierającego obsługę klienta.

Dlaczego inwestować w oprogramowanie?

 

Statystyki są szokujące: mniej więcej dziewięć spośród dziesięciu nowych firm nie przetrwa. Jest wiele przyczyn dlaczego nowo powstałe firmy upadają, należą do nich: niewystarczający kapitał, niezrozumienie potrzeb klientów czy źle zatrudniona i nieprzeszkolona kadra. W dzisiejszych czasach, konkurencja między firmami jest bardzo ostra, więc umiejętność dostarczenia tego, czego klienci oczekują stanowi o sukcesie lub porażce firmy. Dlatego też nowo powstające firmy powinny inwestować w oprogramowanie do obsługi klienta.

Podczas gdy część firm czeka z inwestowaniem w oprogramowanie aż minie faza niepewności czy utrzymają się na rynku, to prawda jest taka że dobrze dobrane oprogramowanie wpierające obsługę klienta może być kluczem do szybkiego osiągnięcia sukcesu na rynku i doprowadzenia do rentowności firmy.

Poniżej 5 faktów jak dobre oprogramowanie pomaga nowym firmom osiągnąć sukces:

1. Generuje oszczędność kosztów

Oprogramowanie wspierające obsługę klienta może pomóc firmom oszczędzić pieniądze dzięki udostępnieniu platformy do samoobsługi takiej jak FAQ (Najczęściej zadawane pytania), pomocniki krok po kroku, video instruktarze czy forum dla klientów. Dzisiejszy trend wśród klientów jest taki że sami szukają odpowiedzi na pytania zanim zadzwonią do firmy po wsparcie.

Poprzez udostępnienie klientom narzędzi do samodzielnego poszukiwania pomocy nowopowstające firmy od razu spełniają oczekiwania klientów. Dzięki temu też mogą zająć się rozwiązywaniem bardziej złożonych problemów. To oznacza zrobienie więcej mniejszym wysiłkiem – podstawowa zasada większości nowych firm.

2. Zarządza relacjami z klientami

Umiejętność efektywnego zarządzania relacjami z klientami jest konieczna żeby osiągnąć sukces, w szczególności dla firm które kierują swoje usługi / produkty do innych firm. Oprogramowanie wspierające umożliwia zdobycie bazy i wiedzy o klientach dzięki narzędziom umożliwiającym śledzenie historii klienta. To umożliwia firmom dostarczanie indywidualnych rozwiązań klientom – to jest klucz do odróżnienia się w gospodarce opartej na danych.

3. Nieustanne doskonalenie satysfakcji klienta motorem wzrostu

Wspierające oprogramowanie daje reprezentantom firmy możliwość szybkiego rozwiązywania problemów klientów ale także buduje osobiste relacje które de facto mogą zmienić bazę klientów w zespół rozwoju biznesu. Oprogramowanie wspierające rozwiązania omnichannel umożliwiają klientom kontaktowanie się z firmą przy użyciu wybranego przez siebie kanału komunikacji włączając media społecznościowe, jak również inspirują klientów do podzielenia się pozytywnymi doświadczeniami z daną firmą i poleceniu jej nowym klientom co oczywiście przełoży się na rozwój firmy.

4.Poprawa satysfakcji pracowników poprzez zapewnienie odpowiednich zasobów

Najlepsi pracownicy działu obsługi klienta są najbardziej zadowoleni kiedy pomagają klientom. Wpierające oprogramowanie które wyposaża operatorów w narzędzia i dane których potrzebują by efektywniej wykonywać swoją pracę powodują wzrost ich satysfakcji z pracy dzięki czemu firma zapobiega ciągłym rekrutacjom nowych pracowników których trzeba szkolić. Również pomaga to utrzymać najlepszych i najbystrzejszych pracowników.

5. Śledzenie raportów aby wspierać skuteczność

Nowe firmy muszą być sprytne, to znaczy muszą dowiedzieć się co działa, identyfikować i rozwiązywać problemy oraz podążać za trendami i szukać dobrych wzorców. Oprogramowanie do obsługi klienta z dobrymi narzędziami do raportowania może dostarczyć nowym firmom danych jakich potrzebują żeby poznać i podążyć za trendami, poznać i rozwiązać problemy klientów i być aktywnymi i liczącymi się na rynku graczami.

Nowe firmy często borykają się z brakiem gotówki, dlatego też ich właściciele odkładają decyzje o inwestowaniu w rozwiązania korporacyjne do momentu kiedy firma zacznie przynosić większe dochody.

To może mieć sens w niektórych przypadkach, ale błędem jest odkładanie zakupu oprogramowania do obsługi klienta. Faza rozruchu firmy to moment kiedy najbardziej potrzebuje ona oszczędzać, budować i pielęgnować relacje, doskonalić satysfakcję i rozpoznawać zmieniającą się dynamikę rynku. Z odpowiednimi rozwiązaniami wspierającymi obsługę klienta nowe firmy mogą pokonać starych graczy i odnieść sukces nawet na konkurencyjnym rynku.

Źródło: www.entrepreneur.com